Vi strävar efter att använda inhemskt material och inhemska produkter

Triaxe - erfarenhet och flexibilitet

Med kompetens och engagemang jobbar vi med de nyaste produkterna på marknaden och väljer i första hand inhemskt material. Vi utför huvudplaneringen tillsammans med dig och sköter sedan kontakten med de underleverantörer som behövs. Du kan tryggt överlämna hela byggprojektet i våra händer eftersom vi har många års erfarenhet samt alla certifikat i kraft.

Läs mera

Certifierad aktör