Thermografering

Thermografering (värmefotografering) mäter noggrant temperaturskillnader på ytor. Fotograferingen kan lokalisera bristfällig isolering, den märker ut var golvvärmeslingorna går och bedömer vattenskador. Temperaturskillnaderna visas i bilder där olika färger representerar temperaturer.