Drönarinspektion

Med hjälp av drönare kan vi erbjuda följande tjänster:

 • Fotografering, video
 • Inspektion av elledningar
 • Inspektion av gasledningar
 • Inspektion av master eller vindkraftverk
 • Inspektion av byggnader / tak
 • Inspektion av andra konstruktioner (t.ex. broar)
 • Jordbruksarbeten
 • Arbeten med anknytning till skogsbruk/skogsvård
 • Skapande av situationsbild för en enhet som leder annan verksamhet
 • Kartläggning
 • Efterspanings- och räddningstjänst
 • Övervakningsuppgifter
 • Värmekamera